Σύστημα Ελέγχου Συντηρήσεων
Με ιδιαίτερη χαρά κι ευχαρίστηση, σας παρουσιάζουμε τη Νέα μας μοναδική καινοτομία,
το CRM-SYSTEM, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ειδικά για τον Τεχνικό Κλάδο των Ανελκυστήρων.

Με την υπογραφή της TopSoft, τεχνολογικά προηγμένο και λειτουργικά αρτιότατο,
εγγυάται την τέλεια οργάνωση και διαχείριση Τεχνικών και άλλων στατιστικών
στοιχείων της επιχείρησης σας, όπως:
  • στοιχεία για συντηρήσεις οικοδομών
  • ημερομηνίες και χρονική διάρκεια συντηρήσεων
  • ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των συνεργείων
και πλήθος άλλων συνδυασμών πληροφοριών, σύμφωνα με τις ανάγκες και επιλογές της κάθε επιχείρησης.

Το CRM-SYSTEM προϋποθέτει απαραιτήτως προηγουμένως την προμήθεια και εγκατάσταση του ειδικού προγράμματος Η/Υ , του PERFECT-ERP, μιας και συνεργάζεται άμεσα μαζί του.


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
To νέο σύστημα ελέγχου συντηρήσεων CRM-SYSTEM, δίνει τη δυνατότητα στα Τεχνικά Γραφεία Ανελκυστήρων, να ενημερώνονται, να καταγράφouv ανελλιπώς και να παρακολουθούν στατιστικά όλες τις Τεχνικές Δραστηριότητες Συντήρησης των συνεργείων τους
Πιο συγκεκριμένα:
  • αν και πότε έγινε συντήρηση σε μια συγκεκριμένη οικοδομή
  • πόσες και ποιες συντηρήσεις έγιναν σε μια συγκεκριμένη ημέρα
  • τη χρονική διάρκεια μιας συγκεκριμένης συντήρησης
  • ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του συνεργείου από μια συγκεκριμένη οικοδομή. ή απ' όλες τις οικοδομές σε μια συγκεκριμένη ημέρα
και πλήθος άλλων συνδυασμών πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες και επιλογές του κάθε Τεχνικού Γραφείου.


ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

To CRM-SYSTEM αποτελείται από

Τιμή: 150€
συσκευή SCANNER (απαιτούνται τόσες. όσες και τα συνεργεία)
Τιμή: 1,47€
ηλεκτρονική κάρτα οικοδομής - λευκή, ή οποία θα βρίσκεται στον πίνακα του ανελκυστήρα (απαιτούνται τόσες, όσες και οι οικοδομές)
Τιμή: 650€
συσκευή READER (απαιτείται μια μόνο για το τεχνικό γραφείο)
Τιμή: 15€
ηλεκτρονική κάρτα τεχνικού γραφείου - μπλε (απαιτείται μια μόνο για τo τεχνικό γραφείο)


ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
To κάθε συνεργείο, σε κάθε οικοδομή που επισκέπτεται, κάνει check την κάρτα της οικοδομής (λευκή) στη συσκευή SCANNER που έχει πάντα μαζί του, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση του από την οικοδομή

Στο τέλος της ημέρας, το κάθε συνεργείο παραδίδει τη συσκευή SCANNER στην επιχείρηση, η οποία με τη δική της κάρτα (μπλε). διαβάζει τα δεδομένα του κάθε SCANNER του κάθε συνεργείου και κατόπιν μέσω της συσκευής READER , τα εισάγει στον υπολογιστή μέσω του γνωστού προγράμματος PERFECT-ERP. Από εκείνη τη στιγμή, έχει αποθηκευμένα όλα τα στοιχεία για τις κινήσεις του κάθε συνεργείου, τα οποία μπορεί να αναλύσει, να μελετήσει και να τα επεξεργασθεί στατιστικά

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Δυνατότητα στατιστικής εκτύπωσης για κάθε συνεργείο, για το ποιες οικοδομές επισκέφθηκε. την ώρα προσέλευσης και την ώρα αποχώρησης για κάθε οικοδομή.

Δυνατότητα στατιστικής εκτύπωσης για την κάθε οικοδομή, πότε και ποιες επισκέψεις έγιναν σε αυτή, στο σύνολο ή για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του συνεργείου

Δυνατότητα στατιστικής εκτύπωσης 3μηνιαίων καταστάσεων επισκέψεων για κάθε οικοδομή, έτοιμες προς υπογραφή από το διαχειριστή

©2007-2013 TopSoft Software Applications & Services. All Rights Reserved